lyshevskaya n 1

Наталя Лісневська

Голова Наглядової ради

25.10.2021

 

Непоодинокими стали випадки, коли пацієнти знімають на відео медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків, а також ведуть аудіозапис розмови без безпосередньої згоди медичного працівника. Що слід зробити, щоб заборонити пацієнту робити подібні відео- чи аудіозаписи?

Нормативно-правове регулювання

sъemka vrachaПочати варто з того, що під час здійснення медичної діяльності ведеться облік персональних даних осіб, які беруть участь у здійсненні медичної діяльності. При цьому, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI, під час ведення персоніфікованого обліку повинні забезпечуватися конфіденційність персональних даних осіб, які беруть участь у здійсненні медичної діяльності, і безпека зазначених персональних даних з дотриманням вимог, встановлених законодавством України щодо персональних даних. Також на підставі зазначеного закону обробка персональних даних можлива лише за згоди суб’єкта персональних даних, за винятком спеціально встановлених законом випадків. Згідно із загальним правилом про обробку персональних даних, останньою вважається будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Таким чином, відеозапис прийому в медичних працівників та аудіозапис їхніх голосів буде обробкою їхніх персональних даних.

Також варто не забувати про поняття біометричних персональних даних. До них відносяться фізіологічні дані (дактилоскопічні дані, райдужна оболонка очей, аналіз ДНК, зріст, вага тощо), а також інші фізіологічні або біологічні характеристики людини, зокрема її зображення (фотографія і відеозапис), які дозволяють встановити її особу і використовуються оператором для встановлення особи суб’єкта. Також варто зазначити, що відомості, які характеризують фізіологічні та біологічні особливості людини, на підставі яких можна встановити її особу (біометричні персональні дані) і які використовуються оператором для встановлення особи суб’єкта персональних даних, можуть оброблятися лише за наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних. Таким чином, слушно зробити висновок, що відео- і аудіозапис роботи медичних працівників буде обробкою їхніх біометричних персональних даних, яка можлива виключно за згоди медичних працівників.                     

Також слід пам’ятати про локальний нормативно-правовий акт, який за цих обставин може стати в нагоді. Це Правила внутрішнього трудового розпорядку. Що ж такого особливого в цих Правилах і як вони можуть стати в нагоді?

Правила внутрішнього трудового розпорядку — це локальний нормативний акт, який регламентує організацію праці на підприємстві, в установі, організації.

Наявність ПВТР обов’язкова для всіх без винятку роботодавців, оскільки цього вимагає КЗпП. Згідно з частиною 1 статті 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р., працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. Стаття ж 142 КЗпП встановлює, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Саме в тексті Правил можна додатково прописати заборону відео- чи аудіозапису прийому.

Що ж робити, коли пацієнт чи представник пацієнта здійснює відео- або аудіозапис розмови з лікарем під час виконання ним службових обов’язків?

sъemka vracha 3Для початку необхідно сповістити пацієнта, який знімає чи записує вас, що ви не даєте згоди на обробку своїх біометричних персональних даних. Потім, якщо зйомка продовжиться, необхідно повідомити пацієнта про те, що він вчиняє адміністративне  правопорушення, адже обробка персональних даних без згоди на це в письмовій формі суб’єкта персональних даних заборонена у випадках, коли така згода має бути отримана відповідно до законодавства України щодо персональних даних. Також можна повідомити (в разі наявності відповідної тези в Правилах внутрішнього трудового розпорядку), що особа, яка порушує ці Правила, може бути виведена із закладу охорони здоров’я силоміць (мова не про ургентні випадки, проте ургентні пацієнти навряд чи здійснюють запис. А якщо це роблять їхні родичі чи представники, вони можуть бути виведені із закладу охорони здоров’я). Крім того, згідно зі статтею 307 Цивільного кодексу України, оприлюднення та подальше використання зображень громадянина (зокрема, фотографій, а також відеозаписів чи творів образотворчого мистецтва, в/на яких він зображений) допускаються лише за згоди цього громадянина. Така згода не вимагається, коли:

  • використання зображення здійснюється в державних, громадських чи інших публічних інтересах;
  • зображення громадянина отримано під час зйомки, яка проводиться в місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах (зборах, з’їздах, конференціях, концертах, виставах, спортивних змаганнях і подібних заходах), за винятком випадків, коли таке зображення є основним об’єктом використання;
  • громадянин позував за плату.

Також без згоди можна вести фото- і відеозйомку службових, посадових або публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов’язків. Проте лікарі не належать до зазначених категорій осіб.

Якщо зображення громадянина, що є отриманим або використовується без його згоди, поширили в мережі Інтернет, громадянин має право вимагати видалення цього зображення, а також припинення або заборони подальшого його поширення.

Таким чином, якщо відеозапис розміщений де-небудь, наприклад на інтернет-ресурсі, необхідно:

  1. Відправити адміністрації інтернет-ресурсу заяву з проханням видалити ваше зображення, оскільки воно було отримане без вашої згоди.
  2. Звернутися із заявою до прокуратури про порушення кримінальної справи щодо особи, яка розмістила ваше зображення на інтернет-ресурсі. Якщо ви не знаєте, хто саме це зробив, ви можете попросити прокуратуру про ідентифікацію даної особи (наприклад, шляхом подання відповідного запиту до адміністрації сайту, де було розміщене зображення).
  3. Якщо особа, яка розмістила ваше зображення без вашої згоди, відома, можна звернутися з відповідним позовом до суду з метою компенсації заподіяної моральної шкоди.

Важливо! Обов’язково треба зробити скриншоти сторінки, де розміщене ваше зображення, і засвідчити їх нотаріально. Справа в тому, що адміністратор сторінки з легкістю може все видалити, і тоді довести, шо зображення там було, буде майже неможливо. Так само, як і неможливо відстежити в Інтернеті всі зроблені копії. Зроблені скриншоти треба додати до заяви в правоохоронні органи і докласти до позовної заяви.